კონტაქტი
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი ირაკლი გელოვანი (ადმინისტრაციული სამმართველოს უფროსი) ელ.ფოსტა: igelovani@probation.gov.ge
ალ. ყაზბეგის #42. თბილისი 0186, საქართველო.
ელ. ფოსტა: info-probation@prevention.gov.ge
ტელეფონი: (+99532) 2 303 012