სააგენტოს უფროსი

ზაზა გრიგოლია

დაბადების თარიღი  
15.08.1973 წელი

განათლება:

1990 - 1995 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, სპეციალობა სამართალმცოდნე, კვალიფიკაცია იურისტი;

2000 აშშ იუსტიციის დეპარტამენტი, საერთაშორისო ორგანიზებული დანაშაულის გამოძიებაზე საპროკურორო ზედამხედველობის განხორციელება;

2003 პროკურატურის  მუშაკთა  საკვალიფიკაციო  გამოცდა.


სამუშაო გამოცდილება:
01.12.2016 - დღემდე სსიპ არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს უფროსი;

10.05.2016 - 30.11.2016 სსიპ არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო, უფროსის მოადგილე;

14.04.2016 - 10.05.2016 საქართველოს სასჯელაღსრულების და პრობაციის სამინისტრო, სასჯელაღსრულების რუსთავის მე-16 დაწესებულება, დირექტორი;

2006 - 26.12.2014 სს ''საქართველოს ბანკი'', პრობლემური აქტივების მართვის დეპარტამენტი, დირექტორი;

2004 - 2006 საქართველოს გენერალური პროკურატურა, საქართველოს გენერალური პროკურორის საგამოძიებო ნაწილი, უფროსის მოადგილე;

2004 საქართველოს გენერალური პროკურატურა,  გენერალური პროკურორის საგამოძიებო ნაწილი, უფროსი პროკურორი;

2003-2004 საქართველოს გენერალური პროკურატურა, საქართველოს გენერალური პროკურატურის სახელმწიფო ბრალდების სამმართველოს საქართველოს უზენაეს სასამართლოში სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის განყოფილება, პროკურორი;

2002 - 2003 კომანდიტორული საზოგადოება, იურიდიული კომპანია  „ატორნეი'', ადვოკატი; 

2000 - 2002 საქართველოს საგადასახადო შემოსავლების სამინისტრო, საგანგებო ლეგიონი, უფროსის მოადგილე; 

1998 - 2000 საქართველოს გენერალური პროკურატურა, შინაგან საქმეთა ორგანოებში მოკვლევისა და ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის კანონიერებაზე ზედამხედველობის სამმართველო,  პროკურორი;

1998 საქართველოს გენერალური პროკურატურა,  კადრების სამმართველო,   პროკურორი;

1995 - 1998 სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამხარეო პროკურატურა,  სტაჟიორი.
 

ენები:
 

რუსული, ინგლისური.