მოადგილე
გიორგი ჩიფჩიური 

დაბადების თარიღი: 01.06.1978 

განათლება: 

2004წ. ივ. ჯავახიშვილის სახლობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კომერციისა და მარკეტინგის ფაკულტეტი, სამრეწველო პროდუქტის კომერსანტ-საქონელმცოდნეობის სპეციალობით (კვალიფიკაცია - საქონელმცოდნე-კომერსანტი);

სამუშაო გამოცდილება:

2014 წლიდან დღემდე სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო, სააგენტოს უფროსის მოადგილე 

2012-2014 შემოსავლების სამსახური, საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტი, მიმდინარე კონტროლის სამმართველოს უფროსის მოადგილე 

2011-2012 შემოსავლების სამსახური, საგადასახადო პრევენციის დეპარტამენტი, აჭარის სამმართველოს უფროსი 

2011 შემოსავლების სამსახური, საგადასახადო პრევენციის დეპარტამენტი, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამმართველოს უფროსი 

2011 შემოსავლების სამსახური, მიმდინარე კონტროლის დეპარტამენტი, მიმდინარე კონტროლის სამმართველოს უფროსი

2010-2011 შემოსავლების სამსახური, ქუთაისის რეგიონული ცენტრი, უფროსის მოადგილე 

2007-2010 შემოსავლების სამსახური, თელავის რეგიონული ცენტრი, უფროსის მოადგილე 

2007 შემოსავლების სამსახური, მსხვილ გადამხდელთა საგადასახადო ინსპექცია, მთავარი ინსპექტორი 

2006-2007 საგადასახადო დეპარტამენტი, აქციზის გადამხდელთა საგადასახადო ინსპექცია, განყოფილების უფროსი 

2004-2006 საგადასახადო დეპარტამენტი, აქციზის გადამხდელთა საგადასახადო ინსპექცია, უფროსი ინსპექტორი 

2001-2004 საგადასახადო დეპარტამენტი, მცხეთის საოლქო საგადასახადო ინსპექცია, ინსპექტორი

ენები: ინგლისური რუსული