მოადგილე

ირაკლი ჭითანავა

დაბადების თარიღი: 12 თებერვალი 1975


 განათლება:

1992-1997 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი;

 

1999-2003   ტარას შევჩენკოს სახელობის კიევის ნაციონალური უნივერსიტეტის, სამხედრო ინსტიტუტის,ეკონომიკისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი; 

2005-2006    აშშ შეიარაღებული ძალების თავდაცვის ენების ინსტიტუტი;

2006-2007    აშშ შეიარაღებული ძალების ლოგისტიკის სკოლა;  

 სერტიფიცირებული კურსები:

2001    CAC კავკასიის უნივერსიტეტი: ,, ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები"

2004     ნატო-ს სკოლა: „ გარემოს დაცვის საკითხები შეიარაღებული ძალებისათვის“

2005     საქართველოს უსაფრთხოებისა და სტაბულურობის შენარჩუნების პროგრამა: „შტაბის ოფიცერთა კურსი“

2006     ნატო-ს სკოლა: „ექსპედიციური ლოგისტიკის კურსი“ 

2007     უსაფრთხოების ხელშეწყობის მართვის თავდაცვის ინსტიტუტი: „საერთაშორისო შესყიდვების კურსი“

2017     ციხის საერთაშორისო რეფორმა: „გაერთიანებული ერების ბანკოკის წესების პრაქტიკული განხორციელება“  

 

სამუშაო გამოცდილება:

22.09.2017  დღემდე სსიპ არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო, სააგენტოს უფროსის მოადგილე


 

01/2017-09/2017 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ევროინტეგრაციის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე.

 

2016 - 2017    თავდაცვის სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ევროატლანტიკური ინეგრაციის დეპარტამენტის, ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტის იმპლემენტაციის და მონიტორინგის განყოფილების უფროსი.

07/2016-10/2016     გენერალური შტაბის სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარტამენტის უფროსი ოფიცერი.

 

2015-2016       გენერალური შტაბის უფროსის მრჩეველი ნატო-საქართველოს ურთიერთობების საკითხებზე.

 

2008-2015     საქართველოს სამხედრო წარმომადგენლის მოადგილე ნატო-სა და ევროკავშირში.

 

2007- 2008   ნატო-ს შტაბბინის საერთაშორის სამსახურის, თავდაცვის პოლიტიკისა და დაგეგმვის დეპარტამენტის ოფიცერი.

 

2005 - 2007  შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ლოჯისტიკის დეპარტამენტის უფროსი ოფიცერი.

 

1997-2005    ცენტრალური სამხედრო ჰოსპიტლის საფინანსო განყოფილების უფროსი.

 

 

1995-1997   თავდაცვის სამინისტროს სამედიცინო სამმართველოს საფინანსო განყოფილების ბუღალტერი. 

 

 

 

 

 

უწყებრივი ჯილდოები:

 

2008  II ხარისხის მედალი საქართველოს შეიარაღებულ ძალების რიგებში 10 წელი უმწიკვლო სამსახურისათვის“

2012  მედალი „ქაქუცა ჩოლოყაშვილი - საქართველოს ტეროტორიული მთლიანობის აღდგენისა და დაცვის საქმეში გამოჩენილი თვალსაინო დამსახურებისათვის “

2013  I ხარისხის მედალი საქართველოს შეიარაღებულ ძალების რიგებში 15 წელი უმწიკვლო სამსახურისათვის“

 

 

 

 

ენები: ინგლისური, რუსული,გერმანული.