სტაჟირება
ამ ეტაპზე პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში 11 სტაჟიორია