მსჯავრდებულთა მიერ დამზადებული ნივთების რეალიზაცია დაიწყო