ხშირად დასმული კითხვები
რას გულისხმობს შინაპატიმრობა?
ვის შეიძლება შეეფარდოს შინაპატიმრობა და რამდენი ხნით?
როგორ ხორციელდება შინაპატიმრობის აღსრულებისას არასრულწლოვანის კონტროლი? 
სასამართლოს მიერ შემეფარდა პირობითი მსჯავრი 3 წლის გამოსაცდელი ვადით. ჩემი კონტროლი დაევალა იმერეთის პრობაციის ბიუროს. რამდენ ხანში უნდა გამოვცხადდე პრობაციის ბიუროში
ვარ სრულწლოვანი პირობით მსჯავრდებული. აღრიცხვაზე ვიმყოფები თბილისის პრობაციის ბიუროში. გარკვეული მიზეზების გამო ვერ შევძელი დადგენილ დროს ბიუროში გამოცხადება, რა სანქციები დამეკისრება?
რა შემთხვევაშია შესაძლებელი ვადამდე პირობითი მსჯავრის მოხსნა და რა პროცედურების გავლაა ამისთვის საჭირო? 
ვარ პირიბით მსჯავრდებული და გამოცხადების დღე მიწევს ყოველი კვირის ხუთშაბათი დღე. იმ შემთხვევაში თუ ჩემი გამოცხადების დღე დაემთხვევა დასვენების დღეს, როდის მომიწევს პრობაციის ბიუროში გამოცხადება?
მოგახსენებთ, რომ პირობითი სასჯელის ვადა მეწურება 2010 წლის 10 აპრილს, შაბათ დღეს. 11 აპრილს (კვირას) მსურს გამგზავრება აზერბაიჯანში. გთხოვთ განმიმარტოთ, ხომ არ შეექმნება რაიმე სახის პრობლემა სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთისას?
ვარ პირობით მსჯავრდებული. ვსაჭიროებ გადაუდებელ ოპერაციას გერმანიის ერთ-ერთ კლინიკაში. როგორ მოვიპოვო საზღვარგარეთ გამგზავრების უფლება?
შესაძლებელია თუ არა საზღვარგარეთ გამგზავრების თაობაზე ნებართვის მისაღებად განცხადება განხილული იქნას დაჩქარებულ ვადებში?
რა პერიოდის განმავლობაში ითვლება პირი ნასამართლევად?
რა ვადაში ქარწყლდება ნასამართლობა?
აღრიცხავეზე ვიმყოფები თბილისის პრობაციის ბიუროში. ოჯახური პირობების გამო ვაპირებ თბილისიდან საცხოვრებლად გადასვლას ახალციხეში. მაქვს თუ არა ამის უფლება?
ვინ არიან პირობითი მსჯავრის გაუქმების მუდმივმოქმედი კომისიის შემადგენლობაში?
რამდენ ხანში ერთხელ იმართება პირობითი მსჯავრის გაუქმების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომა?
მუდმივმოქმედი კომისიის მიერ პირობითი მსჯავრის გაუქმებაზე უარის თქმის შემთხვევაში მაქვს თუ არა უფლება კვლავ მივმართო პირობითი მსჯავრის გაუქმების მუდმივმოქმედ კომისიას?
ვარ აღრიცხვაზე თბილისის პრობაციის ბიუროში. ჩემი სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე ხშირად მიწევს მივლინებით, 1-2 თვის განმავლობაში, სხვადასხვა რაიონში ყოფნა. თუ არის შესაძლებელი რეგისრაციის გავლა სხვა რაიონის პრობაციის ბიუროში?
ვარ სოციალურად დაუცველი მსჯავრდებული, მივმართე პრობაციის ბიუროს საზღვარგარეთ გამგზავრების ნებართვის გაცემის თაობაზე, რის თაობაზეც მივიღე დადებითი პასუხი, თუმცა არ გამაჩნია კანონით დადგენილი საფასურის გადახდის საშუალება. არის თუ არა შესაძლებელი გამათავისუფლოთ საფასურის გდახდის ვალდებულებისაგან?
მაინტერესებს რომელ საათებში არის შესაძლებელი პრობაციის ბიუროში რეგისტრაციისათვის გამოცხადება?
ვარ პირობით მსჯავრდებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი და არ შემიძლია დამოუკიდებლად გაადაადგილება. როგორ მოვიქცე პრობაციის ბიუროში გამოცხადების ვალდებულებასთან დაკავშირებით?
რა ვადაში უნდა გადავიხადო რეჟიმის დარღვევისთვის დაკისრებული ჯარიმა?
რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ 30 დღის ვადაში არ გადავიხდი დადგენილი რეჟიმის დარღვევისთვის დაკისრებულ ჯარიმას?
იმ შემთხვევაში თუ ვარ ავად და ვერ ვახერხებ გამოცხადებას პრობაციის შესაბამის ბიუროში, ჩამეთვლება თუ არა გაცდენა საპატიოდ?
რა საბუთები უნდა წარმოვადგინო პრობაციაში აღრიცხვაზე გამოცხადებისას?
შესაძლებელია თუ არა პრობაციის ბიუროში თვეში ერთხელ გამოცხადება?
ვარ სოციალურად დაუცველი. შესაძლებელია თუ არა ჩემზე გავრცელდეს რაიმე შეღავათი გამოცხადების დღეებთან დაკავშირებით?
სასამართლომ შემიფარდა პირობითი მსჯავრი. რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ არ გამოვცხადდები პრობაციის ბიუროში?
ვარ სოციალურად დაუცველი და პრობაციაში დამიფიქსირდა არასაპატიო გაცდენა, გამომეწერება თუ არა ჯარიმა?
ვარ პირობით მსჯავრდებული  თბილისის პრობაციის ბიუროში,  ოჯახური პირობების გამო მომიწია წასვლა რაჭაში, კერძოდ, ონის რაიონში, დიდთოვლობის გამო ვერ ვახერხებ  პრობაციის ბიუროში დადგენილი რეჟიმით  გამოცხადებას, მაინტერესებს ჩამეთვლება თუ არა  ეს  გაცდენა საპატიოდ და რა დოკუმენტაციის წარმოდგენაა საჭირო?
ვარ პირობით მსჯავრდებული, თბილისის საქალაქო სასამართლოს განაჩენით  შეფარდებული მაქვს  პირობითი მსჯავრი  2 წელი -  3 წლის გამოსაცდელი ვადით, მაინტერესებს  რამდენი ხანი უნდა ვიარო პრობაციის ბიუროში?
ჩემი შვილი  არის პირობით მსჯავრდებული, აქვს საზღვარგარეთ გამგზავრების ნებართვა და ამჟამად იმყოფება იტალიაში სამსახურეობრივი მიზნით,  ნებართვის ვადა ეწურება 20 დღეში, ვერ ახერხებს ამ პერიოდში საქართველოში დაბრუნებას, მაინტერესებს, შემიძლია თუ არა მე  მოგმართოთ განცხადებით საზღვარგარეთ გამგზავრების ნებართვის  გაგრძელების თხოვნით?
ვარ  პირობით მსჯავრდებული  თბილისის პრობაციის ბიუროში,  რისკებისა და საჭიროებების შეფასების შემდეგ  პრობაციის ოფიცერმა  განმისაზღვრა  ფსიქოლოგთან სარეაბილიტაციო ღონისძიებებში ჩართვის ვალდებულება, მაინტერესებს  სავალდებულოა თუ არა აღნიშნული კურსის  გავლა და  უარის თქმის შემთხვევაში  რა სანქციები დამეკისრება?