სარეაბილიტაციო პროგრამების სტატისტიკა

2018 წლის  I კვარტალი

ფსიქო-სარეაბილიტაციო პროგრამა გაიარა 1256-მა პრობაციონერმა;

პროფესიული გადამზადების და საგანმანათლებლო პროგრამები გაიარა 60 პრობაციონერმა;

საზოგადოებრივ-კულტურულ საქმიანობაში ჩაერთო 128 პრობაციონერი;


2018 წლის II კვარტალი

ფსიქო-სარეაბილიტაციო პროგრამა გაიარა 1314-მა პრობაციონერმა;

პროფესიული გადამზადების და საგანმანათლებლო პროგრამები გაიარა 64 პრობაციონერმა;

საზოგადოებრივ-კულტურულ საქმიანობაში ჩაერთო 101 პრობაციონერი;


2018 წლის III კვარტალი
  
ფსიქო-სარეაბილიტაციო პროგრამა გაიარა 1143-მა პრობაციონერმა;

პროფესიული გადამზადების და საგანმანათლებლო პროგრამები გაიარა 39 პრობაციონერმა;

საზოგადოებრივ-კულტურულ საქმიანობაში ჩაერთო 105 პრობაციონერი;


2018 წლის  IV კვარტალი

ფსიქო-სარეაბილიტაციო პროგრამა გაიარა  1071-მა პრობაციონერმა;

პროფესიული გადამზადების და საგანმანათლებლო პროგრამები გაიარა 22 პრობაციონერმა;

საზოგადოებრივ-კულტურულ საქმიანობაში ჩაერთო 51 პრობაციონერი;2017 წლის I კვარტალი

ფსიქო-სარეაბილიტაციო პროგრამა გაიარა 876-მა პრობაციონერმა;

პროფესიული გადამზადების და საგანმანათლებლო პროგრამები გაიარა 84 პრობაციონერმა;

საზოგადოებრივ-კულტურულ საქმიანობაში ჩაერთო 91 პრობაციონერი; 


2017 წლის II კვარტალი

ფსიქო-სარეაბილიტაციო პროგრამა გაიარა 891 პრობაციონერმა;

პროფესიული გადამზადების და საგანმანათლებლო პროგრამები გაიარა 94 პრობაციონერმა;

საზოგადოებრივ-კულტურულ საქმიანობაში ჩაერთო 251 პრობაციონერი;


2017 წლის III კვარტალი

ფსიქო-სარეაბილიტაციო პროგრამა გაიარა 753 პრობაციონერმა;

პროფესიული გადამზადების და საგანმანათლებლო პროგრამები გაიარა 61 პრობაციონერმა;

საზოგადოებრივ-კულტურულ საქმიანობაში ჩაერთო 194 პრობაციონერი;


2017 წლის IV კვარტალი

ფსიქო-სარეაბილიტაციო პროგრამა გაიარა 1046 პრობაციონერმა;

პროფესიული გადამზადების და საგანმანათლებლო პროგრამები გაიარა 117 პრობაციონერმა;

საზოგადოებრივ-კულტურულ საქმიანობაში ჩაერთო 187 პრობაციონერი;


2016 წლის I კვარტალი

ფსიქო-სარეაბილიტაციო პროგრამა გაიარა 1634-მა პრობაციონერმა;

პროფესიული გადამზადების და საგანმანათლებლო პროგრამები გაიარა 88 პრობაციონერმა;

საზოგადოებრივ-კულტურულ საქმიანობაში ჩაერთო 179 პრობაციონერი; 


2016 წლის II კვარტალი

ფსიქო-სარეაბილიტაციო პროგრამა გაიარა 1180-მა პრობაციონერმა;

პროფესიული გადამზადების და საგანმანათლებლო პროგრამები გაიარა 33 პრობაციონერმა;

საზოგადოებრივ-კულტურულ საქმიანობაში ჩაერთო 278 პრობაციონერი;


2016 წლის III კვარტალი

ფსიქო-სარეაბილიტაციო პროგრამა გაიარა 1050-მა პრობაციონერმა;

პროფესიული გადამზადების და საგანმანათლებლო პროგრამები გაიარა 51 პრობაციონერმა;

საზოგადოებრივ-კულტურულ საქმიანობაში ჩაერთო 220 პრობაციონერი;


2016 წლის IV კვარტალი

ფსიქო-სარეაბილიტაციო პროგრამა გაიარა 957-მა პრობაციონერმა;

პროფესიული გადამზადების და საგანმანათლებლო პროგრამები გაიარა 68 პრობაციონერმა;

საზოგადოებრივ-კულტურულ საქმიანობაში ჩაერთო 201 პრობაციონერი;
 

2015 წლის I კვარტალი 

ფსიქო-სარეაბილიტაციო პროგრამა - 2173 მსჯავრდებული; 

საგანმანათლებლო პროგრამა - 34 მსჯავრდებული; 

საზოგადოებრივ-კულტურული - 433 პრობაციონერი.


2015 წლის II კვარტალი 

ფსიქო-სარეაბილიტაციო პროგრამა - 4856 მსჯავრდებული; 

საგანმანათლებლო პროგრამა - 36 მსჯავრდებული; 

საზოგადოებრივ-კულტურული - 743 პრობაციონერი.


2015 წლის III კვარტალი

ფსიქო-სარეაბილიტაციო პროგრამა - 1698 მსჯავრდებული;

საგანმანათლებლო პროგრამა - 19 მსჯავრდებული; 
 
საზოგადოებრივ-კულტურული - 287 პრობაციონერი


2015 წლის IV კვარტალი

ფსიქო-სარეაბილიტაციო პროგრამა - 1684 მსჯავრდებული;

საგანმანათლებლო პროგრამა - 170 მსჯავრდებული; 
 
საზოგადოებრივ-კულტურული - 193 პრობაციონერი 
2014 წლის I-II კვარტალი 

ფსიქო-სარეაბილიტაციო პროგრამა - 328 მსჯავრდებული; 

საგანმანათებლო პროგრამა - 187 მსჯავრდებული; 

საზოგადოებრივ კულტურული პროგრამა - 1169 მსჯავრდებული. 


2014 წლის III კვარტალი 

ფსიქო-სარეაბილიტაციო პროგრამა - 544 მსჯავრდებული; 

საგანმანათებლო პროგრამა - 344 მსჯავრდებული; 

საზოგადოებრივ-კულტურული პროგრამა - 651 მსჯავრდებული. 


2014 წლის IV კვარტალი 

ფსიქო-სარეაბილიტაციო პროგრამა - 793 მსჯავრდებული; 

საგანმანათლებლო პროგრამა - 276 მსჯავრდებული; 

საზოგადოებრივ-კულტურული - 495 მსჯავრდებული.