დასაქმების სტატისტიკა
2018 წლის პრობაციის ეროვნულ სააგენტოს ხელშეწყობით დასაქმდა

I კვარტალი  - 25  პირობით მსჯავრდებული;

II კვარტალი - 20  პირობით მსჯავრდებული;

III კვარტალი -18  პირობით მსჯავრდებული;

IV კვარტალი - 10  პირობით მსჯავრდებული;


2017 წლის პრობაციის ეროვნულ სააგენტოს ხელშეწყობით დასაქმდა

I კვარტალი - 26 პირობით მსჯავრდებული;

II კვარტალი - 26 პირობით მსჯავრდებული;

III კვარტალი - 28 პირობით მსჯავრდებული;

IV კვარტალი - 28 პირობით მსჯავრდებული;


2016 წელს პრობაციის ეროვნულ სააგენტოს ხელშეწყობით დასაქმდა 

I კვარტალი - 46 პირობით მსჯავრდებული;

II კვარტალი - 34 პირობით მსჯავრდებული; 

III კვარტალი - 47 პირობით მსჯავრდებული;

IV კვარტალი - 29 პირობით მსჯავრდებული;


2015 წელს პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ხელშეწყობით დასაქმდა 

I კვარტალი - 26 პირობით მსჯავრდებული;

II კვარტალი - 17 პირობით მსჯავრდებული;

III კვარტალი - 49 პირობით მსჯავრდებული;

IV კვარტალი - 31 პირობით მსჯავრდებული;


2014 წელს პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ხელშეწყობით დასაქმდა 

I - კვარტალი - 23 პირობით მსჯავრდებული; 

II კვარტალი - 46 პირობით მსჯავრდებული; 

III კვარტალი - 43 პირობით მსჯავრდებული; 

IV კვარტალი - 35 პირობით მსჯავრდებული.