საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის სტატისტიკა


 სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით 2016 წლის III კვარტალში შემოსული განცხადებების სტატისტიკა 

სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით 2016 წლის II კვარტალში შემოსული განცხადებების სტატისტიკა

სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით 2016 წლის I კვარტალში შემოსული განცხადებების სტატისტიკა

სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით 2015 წლის IV კვარტალში შემოსული განცხადებების სტატისტიკა

 სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით 2015 წელის III კვარტალში შემოსული განცხადებების სტატისტიკა  

სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით 2015 წელის II კვარტალში შემოსული განცხადებების სტატისტიკა

  სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით 2015 წელის I კვარტალში შემოსული განცხადებების სტატისტიკა 

სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით 2014 წელს შემოსული განცხადებების სტატისტიკა (კვარტლების მიხედვით)

სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით 2013 წელს შემოსული განცხადებების სტატისტიკა (კვარტელების მიხედვით)