პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ახალი ოფისი ოზურგეთში.